b1
Wyszukiwarka wydarzeń
Wybierz datęUsuń datę
szukanie zaawansowane
Wybierz datęUsuń datę

"Macierzyństwo od początku i bez końca"

Termin:
2019-05-26, godzina: 17:00
Firma / instytucja:Muzeum Etnograficzne
Miasto:Toruń
Kategoria:Wernisaż
Dokładny adres:Toruń, Wały gen. Sikorskiego 19
Wydarzenie odbywa się:W pomieszczeniu
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny:Nie
Opis:

Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść

Wystawa Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść w sposób wieloaspektowy podejmuje zagadnienie rodzicielstwa. Ekspozycja opiera się na schemacie szkatułkowym – motywy przewodnie głównych działów otwierają, coraz to nowe przestrzenie interpretacyjne i stymulują kolejne wątki opowieści.
Nadrzędną formą i nośnikami prezentacji tematu, są obiekty z kręgu sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, tak chętnie eksponujące wzory ikonografii chrześcijańskiej (Hodegetria, Eleusa, wizerunki Świętej Rodziny oraz patronów). Zostały one zestawione ze współczesnym spojrzeniem z perspektywy artystycznej reprezentowanym m.in. przez takie artystki jak Zofia Kulik, Ewa Beata Białecka, Monika Zielińska, Katarzyna Hołda, Katarzyna Górna, Elżbieta Jarosińska, Małgorzata Markiewicz, Marta Deskur. Prezentowana ikonografia z kręgu sztuki ludowej i nieprofesjonalnej oraz sztuki współczesnej obrazuje historyczne zmiany zachodzące w ujęciu tego motywu. Wprowadzenie dodatkowych nośników takich jak – film, wywiady terenowe, blogi internetowe, memy, poradniki dla kobiet, komiks itd. wraz z komentarzem kuratorskim mają na celu ukazanie macierzyństwa w jak najszerszym kontekście społecznym.
Narracja wystawy rozpoczyna się od prezentacji archetypu „Pramatki”, wyjaśnia źródło wizerunku, symbolikę i kult Matki Ziemi. Zestawione tutaj zostają ze sobą biblijna Ewa z fenomenem kultu Matki Boskiej. W drugiej części zatytułowanej Piękno ideału ukazane zostaną wizerunki Madonn wraz z Matkami-Bohaterkami i nieodłącznym w tym zestawie ideałem Matki Polki. Trzecia część Rodzicielka będzie skupiała się na kobiecie/matce, płodności kobiet, przemianie ról społecznych warunkowanych płcią. Czwarta część to fizjologiczny aspekt macierzyństwa – dzieła sztuki przybliżą nam fizyczność kobiet w ciąży, wyeksponowany zostanie brzuch, poród oraz mleko matki. Piąta część zajmuje się zagadnieniem straty – chrześcijański wizerunek „Piety” zostanie skonfrontowany z problematyką bezpłodności oraz poronień. Szósta część Dzień Matki skupi się na codzienności kobiet wychowujących dziecko – będzie to opowieść o więzi i miłości, oraz opiece, poświęceniu i trudach i blaskach macierzyństwa. Aby „przerwać” sielankową i wyidealizowaną wizję macierzyństwa na wystawie będzie również poruszone zagadnienie „antywzorca?” – np. motyw macochy lub współczesne zachowania kobiet-matek, które spotykają się z krytyką społeczną.
Wystawa nie odpowiada na pytanie, czym jest i czym staje się macierzyństwo na fali przemian mentalności i światopoglądu na przestrzeni dziejów, ale ma za zadanie zadać to pytanie każdemu widzowi z osobna. Nie porządkuje tego zagadnienia, które jest bliskie każdemu z nas, ale poprzez różnorodność formy i bogactwo motywów stara się inspirować i intrygować.

Kurator wystawy
Aleksandra Jarysz

 

Twój kalendarz
"Macierzyństwo od początku i bez końca"