b1
Wyszukiwarka wydarzeń
Wybierz datęUsuń datę
szukanie zaawansowane
Wybierz datęUsuń datę

Polityka prywatności

Polityka prywatności i regulamin korzystania z serwisu Miasto z Dzieckiem

Serwis internetowy Miasto z Dzieckiem przywiązuje wagę do ochrony prywatności. Poniżej wyjaśniamy zasady gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania danych dotyczących naszych Użytkowników.

  1. Serwis gromadzi jedynie minimum informacji, w tym danych osobowych, pomagających jego twórcom lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników, aby dostosować jak najlepiej jego funkcjonalności do ich potrzeb. .

  2. Administratorem danych jest VISTA- MEDIA w Toruniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Regon: xxxxxxxxxxxxxxxxx

  3. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Miasto z Dzieckiem zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

  4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane za zgodą samych Użytkowników, wrażoną przy korzystaniu z nweslettera oraz innych funkcjonalności i usług wymagających ich podania.

  5. Użytkownik - Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia. Wiąże się to z uniemożliwieniem dostępu do niektórych funkcjonalności oraz usług Serwisu.,

  6. Serwis Miasto z Dzieckiem nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych lub adresowych Użytkowników Serwisu z zastrzeżeniem:

- dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach obowiązującego prawa.

- dane dające możliwość identyfikacji osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

- Serwis ma obowiązek udzielania informacji dotyczącej zebranych informacji upoważnionemu do tego organowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Wyłączenie odpowiedzialności

Miasto z Dzieckiem jest serwisem informacyjnym i jego zadaniem jest udzielać pomocy jego użytkownikom w dotarciu do informacji. Serwis dba o to, aby treści zawarte w serwisie były wiarygodne, rzetelne, aktualne i nie naruszały dóbr osób trzecich. Użytkownicy Miasta z Dzieckiem przed skorzystaniem z usług, które oferuje Serwis, powinni dokładnie przeanalizować zawarte w nim treści i dokonać takiego wyboru, który odpowiada potrzebom ich, ich dzieci lub podopiecznych. Dotyczy to w szczególności porad, opinii specjalistów, recenzji itp. treści.

Komentarze i opinie wyrażone przez Internautów na forum Serwisu nie muszą być zgodne z opinią jego Redakcji.

Miasto z Dzieckiem nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany terminów lub odwołania imprez przez organizatorów, dokłada jednak wszelkich starań, jeśli posiada niezbędne informacje, aby z wyprzedzeniem poinformować Użytkowników o takich okolicznościach;

Serwis nie ponosimy odpowiedzialności za zamieszczone reklamy firm i instytucji. Osoby, które zdecydują się na zakup towarów i usług reklamowanych w Serwisie powinny podejmować taką decyzję po głębokiej analizie potrzeb swoich, swoich dzieci lub podopiecznych:

Wszelkie dane dotyczące reklamowanych w Serwisie towarów i usług w tym dane adresowe są aktualne w momencie publikacji. Za ich wiarygodność ponosi odpowiedzialność reklamodawca.

  1. Polityka Prywatności nie dotyczy instytucji i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie Miasto z Dzieckiem.

  2. Pliki cookie

W celu świadczenia usług i gromadzenia danych serwis Miasto z Dzieckiem może wykorzystywać pliki cookie (małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika) lub podobne technologie. Pliki cookie umożliwiają, między innymi, przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika, umożliwiają użytkownikowi logowanie, oferowanie ukierunkowanych reklam i analizę funkcjonowania usług Serwisu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk, dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Miasto z Dzieckiem. Użytkownik ma do dyspozycji różnorodne narzędzia, umożliwiające sprawowanie kontroli nad plikami cookie, za pomocą których można blokować i usuwać pliki cookie.

Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookie uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu. Pliki cookie są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika oraz jego danych.

  1. Niniejszy polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.09.2015r. O wszelkich zmianach Serwis poinformuje na swojej stronie.