b1
Wyszukiwarka wydarzeń
Wybierz datęUsuń datę
szukanie zaawansowane
Wybierz datęUsuń datę

„Zimowa piosenka” - IV Miejski Konkurs Wokalny

Termin:
2019-02-02, godzina: 13:00
Firma / instytucja:Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza"
Miasto:Toruń
Kategoria:Konkursy
Koszt uczestnictwa:wstęp wolny
Wiek:Od 7 l. do 15 l.
Dokładny adres:Toruń, Rynek Staromiejski 7
Czy wydarzenie wymaga wcześniejszych zapisów?Tak
Wydarzenie odbywa się:W pomieszczeniu
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny:Nie
Opis:
To może być początek wielkiej kariery! A jeśli nie to przynajmniej wspaniałe doświadczenie dla dzieci, które lubią i chcą spiewać! 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „DOM HARCERZA” w Toruniu zaprasza zarówno szkoły jak i indywidualnych artystów to udziału w tym prestiżowym konkursie dla wokalistów.
 
Serwis Miasto z Dzieckiem jest patronem medialnym konkursu.
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące konkursu.

  
  IV MIEJSKI KONKURS WOKALNY
  pn. „Zimowa Piosenka”    dla uczniów szkół podstawowych
 
 
KARTA ZGŁOSZENIA
Szkoła  
Nazwa: …………………………………………………………..………………..
Adres: ………………………………………………..….……….……………….
Telefon: ……………………………………………………..……......................

Wychowawca klasy lub rodzic zgłaszający  
Imię i nazwisko: …………………………………………..……........................
Telefon: ………………………………………………………...........................

Uczeń
Imię i nazwisko: ……………………………………………………..................
Wiek/ klasa: ………………………………………………………....................
Tytuł utworu: …………………………………………………........................
Potrzeby techniczne: …………………………………………......................
Uwagi: ……………………………………………………………………………
…....................................................................................................................
...................................................................................................................
REGULAMIN IV MIEJSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO pn. „Zimowa Piosenka” dla uczniów szkół podstawowych
 
1.    ORGANIZATOR KONKURSU:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej - DOM HARCERZA, Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruń
 
2.    ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów toruńskich szkół podstawowych (przyjmujemy zgłoszenia zbiorcze ze szkół i zgłoszenia indywidualne).
 
3.    TERMIN KONKURSU I MIEJSCE:
2 lutego 2019 r. /sobota/ godz. 13:00, Ognisko Pracy Pozaszkolnej - DOM HARCERZA
 
4. CELE KONKURSU:
-    propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży;
-    twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników konkursu i ich opiekunów;
-    kształcenie umiejętności prezentacji na scenie (rozwijanie talentów estradowych);
-    dobra zabawa i uczenie zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze;
-    wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do twórczej pracy  w zakresie muzyki.
 
4. ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU:
-    w konkursie biorą udział soliści (a’capella, z akompaniatorem lub podkładem CD/pendrive);
-    każda szkoła może zgłosić max. 5 kandydatów;
-    przyjmujemy też zgłoszenia indywidualne;
-    zgłoszenie wypełnia wychowawca ucznia lub rodzic/opiekun prawny uczestnika i dostarcza osobiście do OPP - Dom Harcerza w Toruniu, Rynek Staromiejski 7 lub przesyła na adres: impresariat@domharcerza.torun.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2019 r.
-    konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu muzycznego tematem związanego z zimą i świątecznym czasem; - prezentacja utworu max. do 8 min.
-    prezentacje odbędą się w trzech kategoriach wiekowych: a) klasy I - III, b) klasy IV - VI    i c) klasy VII - VIII
 
5. KRYTERIA OCENY:
Uczestników konkursu oceniać będzie profesjonalne jury, które weźmie pod uwagę:
-    dobór repertuaru i opanowanie pamięciowe;
-    umiejętności wokalne;
-    interpretację tekstu;
-    ogólny wyraz artystyczny.
 
(wszyscy     uczestnicy     otrzymają     pamiątkowe     dyplomy,     laureaci     konkursu     otrzymają  nagrody rzeczowe)
 
Kontakt w sprawach organizacyjnych: Kamila Szybakowska tel. 507 847 486  e-mail: impresariat@domharcerza.torun.pl
 
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną odnośnie wykorzystania danych osobowych, która znajduje się na stronie internetowej www.domharcerza.torun.pl

 

 
Uwagi:Kontakt w sprawach organizacyjnych: Kamila Szybakowska tel. 507 847 486 e-mail: impresariat@domharcerza.torun.pl
Twój kalendarz
„Zimowa piosenka” - IV Miejski Konkurs Wokalny

Warto zobaczyć:

Konkurs na hasło
2019-05-27