b1
Wyszukiwarka wydarzeń
Wybierz datęUsuń datę
szukanie zaawansowane
Wybierz datęUsuń datę

I Konkursu Piosenki Przedszkolnej pn. "Muzyczna Tęcza".

Termin:
2018-05-18, godzina: 10:00
Firma / instytucja:Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza"
Miasto:Toruń
Kategoria:Konkursy
Koszt uczestnictwa:wstęp wolny
Wiek:Od 4 l. do 7 l.
Dokładny adres:Toruń, Rynek Staromiejski 7
Czy wydarzenie wymaga wcześniejszych zapisów?Tak
Wydarzenie odbywa się:W pomieszczeniu
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny:Nie
Opis:
To może być początek wielkiej kariery! A jeśli nie to przynajmniej wspaniałe doświadczenie dla dzieci, które lubią czytać i recytować! 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „DOM HARCERZA” w Toruniu zaprasza zarówno szkoły do udziału w tym prestiżowym konkursie dla wokalistów
Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy
 

I    KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ PN. „MUZYCZNA TĘCZA”
 
REGULAMIN
 
1.    ORGANIZATOR KONKURSU:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej - DOM HARCERZA, Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruń
 
2.    ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 7 lat.
          
3.    TERMIN KONKURSU I MIEJSCE:
Przesłuchania: 18 maja 2018/piątek/ godz. 10.00 w siedzibie OPPDH przy ul. Rynek Staromiejski 7 (sala 19),
Finał: 25 maja 2018/piątek/ godz. 10.00 w siedzibie OPPDH przy ul. Rynek Staromiejski 7 (sala 19), Koncert laureatów: 1 czerwca 2018/piątek/ w Piernikowym Miasteczku,
 
4.    CELE KONKURSU:
-    wspieranie i rozwój zainteresowań wokalnych u dzieci;
-    prezentowanie umiejętności wokalnych u dzieci;
-    rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu;
-    integrowanie środowisk przedszkolnych;
-    uwrażliwianie i propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci.
 
5. ZASADY UCZESTNICTWA i PRZEBIEG KONKURSU:
-    każda placówka oświaty (przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach) może zgłosić max. 3 kandydatów z danej placówki;
-    zgłoszenie wypełnia wychowawca/rodzic dziecka i dostarcza do OPP "Dom Harcerza” w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2018 r. osobiście lub drogą mailową na adres: impresariat@domharcerza.torun.pl
-    konkurs kierowany jest do solistów, do których mogą dołączyć chórki do 3 osób lub grupa taneczna do 5 osób, ale nie będą one oceniane przez jury;
-    każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę o dowolnej tematyce z zakresu „piosenki dziecięcej”;
-    czas wykonania utworu nie powinien przekraczać 3 minut;
-    uczestnik może śpiewać z żywym akompaniamentem lub z podkładem muzycznym odtworzonym z płyty CD lub pendrive’a;
-    na karcie zgłoszeniowej powinny być przedstawione wymogi do nagłośnienia uczestnika i akompaniatora, a
płytę/pendrive’a opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika należy dostarczyć w dniu występu do akustyka; - od godz. 8.30 w dniu konkursu przewidziana jest próba dźwięku dla występujących.
 
5. KRYTERIA OCENY:
Uczestników konkursu oceniać będzie jury, które weźmie pod uwagę:
-    walory głosowe;
-    muzykalność;  
-    interpretację i osobowość sceniczną uczestnika;  
-    poprawność wykonania – opanowanie pamięciowe utworu;  - dostosowanie repertuaru do wieku wykonawcy.
 
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, laureaci konkursu wystąpią na koncercie finałowym 1 czerwca 2018 r. w Pierniowym Miasteczku.
 
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celu promocji konkursu.
 
 
 
Kontakt w sprawach organizacyjnych: Kamila Szybakowska impresariat@domharcerza.torun.pl lub Agnieszka Norkowska aga.switoniak@vp.pl, tel. 516 170 965

 

Twój kalendarz
I Konkursu Piosenki Przedszkolnej pn. "Muzyczna Tęcza".